Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY – Artur Mirosław

SEKRETARZ – Ksenia Marzańska

SKARBNIK – Dorota Hofman

Konto Rady Rodziców Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu- Zdroju
nr 63 8470 0001 2001 0015 3256 0001