O szkole

Nasza szkoła jest placówką:
 • koedukacyjną
 • ogólnodostępną
 • katolicką, ponieważ przedstawia w osobie Jezusa Chrystusa
  pełnię prawdy o człowieku i znajduje w nauczaniu
  Kościoła punkt odniesienia do różnorakich problemów ludzkich
 • salezjańska, ponieważ jej program wychowawczy
  nawiązuje do systemu prewencyjnego św. Jana Bosko
 • bezpłatną
Szkoła służy integralnej formacji człowieka:
 • dąży do celów właściwych szkole
 • wypełnia publiczną służbę w dialogu ze środowiskiem
 • stanowi centrum wychowawczej i kulturalnej działalności