Nauczanie zdalne i nowe terminy egzaminów ósmoklasisty

W związku z  przedstawieniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
nowych wytycznych dotyczących pracy szkół,
informuję, że tryb nauczania zdalnego zostaje przedłużony do 24 maja 2020 r..

Uczniów klasy ósmej i ich rodziców informuję
o nowym harmonogramie egzaminu ósmoklasisty
(proszę również zwrócić uwagę na datę terminu dodatkowego).
Harmonogram.

W związku z przedstawionym harmonogramem egzaminu ósmoklasisty,
informuję uczniów klas I-VII, że dni dodatkowo wolne
zaplanowane na czas trwania egzaminów ósmoklasisty,
zostają przesunięte na termin 16-18 czerwca 2020 r.