KONSULTACJE z nauczycielami

W związku z realizacją nauczania zdalnego- konsultacje w trybie zdalnym należy nadal umawiać przez dziennik elektroniczny:

PROPONOWANY HARMONOGRAM