Podręcznik do religii dla klasy pierwszej

W związku z aktualizacją podręczników do religii dla klasy pierwszej informujemy, że właściwym podręcznikiem jest:

„POZNAJĘ BOŻY ŚWIAT”

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ