ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego- czwartek- 1 września 2022 r.

KLASY I-III

 • godz. 8.15 na sali gimnastycznej część wspólna
 • z uczniem klasy pierwszej na salę może wejść jeden rodzic
 • obowiązuje strój galowy (z mundurkiem- dotyczy klas II-III)
 • po uroczystości ogólnej- spotkanie z wychowawcami w salach
 • wspólny udział w Eucharystii w Kościele pw. Brata Alberta
  (poświęcenie tornistrów/plecaków uczniów klas pierwszych)
 • wypożyczenie podręczników- należy posiadać torbę/siatkę na podręczniki.

KLASY IV-VIII

 • godz. 9.30  w Kościele pw. Brata Alberta rozpoczynamy wspólną Eucharystią
  (prosimy zadbać, by uczniowie w swoich parafiach skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania)
 • obowiązuje strój galowy (z mundurkiem)
 • po Mszy świętej- wspólne spotkanie na sali gimnastycznej
 • spotkania z wychowawcami w klasach
 • wypożyczenie podręczników- należy posiadać torbę/siatkę na podręczniki.