ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLAISTY

Odbiór ZAŚWIADCZEŃ z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się  6 lipca 2023 r. w godzinach 13.00-15.00

i w kolejne dni w godzinach pracy sekretariatu 7.00-15.00.