Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

PRZEWODNICZĄCA Lidia Hofman
ZASTĘPCA Karolina Pertek
SKARBNIK Filip Jackowski
OPIEKUN Karol Kaczyński