Spotkania Z Rodzicami

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 

klasy I-III klasy IV-VII
6 września 16:30 17:30
11 października 16:30 17:30
22 listopada 16:30 17:30
10 stycznia 16:30 17:30
6 marca 16:30 17:30
24 kwietnia 16:30 17:30
5 czerwca 16:30 17:30