13 X 2023

Harmonogram dnia 13 października

klasy I-III klasy IV-V klasy VI-VII
8.00
Spotkanie z wychowawcami
w salach
8.30 SALA GIMNASTYCZNA
Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczyste ślubowanie
uczniów klas I
9.30
Przygotowanie do Mszy Świętej w kościele św. Brata Alberta
10.00
Msza Święta w kościele św. Brata Alberta
11.00
Gala na sali gimnastycznej
11.00
Gala na sali gimnastycznej
12.30
Spotkanie dla
klas IV