OTWARCIE ZIELONEJ PRACOWNI

23 listopada 2023 r w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni powstałej z projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Dziękujemy Zarządowi Funduszu za sfinansowanie projektu dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, korzystać z nowoczesnego wyposażenia pracowni. 

Dziękujemy Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej za sfinansowanie prac remontowych tej i innych pracowni w szkole.

Naszymi gośćmi byli przedstawiciele JSW: p. Magdalena Szynal i p. Piotr Kijanowski; w imieniu naczelnik edukacji delegatka p. Miśkowiec Dominika.

 

Po przywitaniu gości i obecnych nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły siostra dyrektor s. Mariola Osemlak ogłosiła wyniki konkursu „Gram w zielone” oraz wręczyła nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Zaprezentowała pracownie, która wykorzystywana jest na przedmiotach: przyroda, biologia, geografia, chemia i fizyka. Następnie uczniowie klasy II c zaśpiewali tematyczne piosenki, po czym wszyscy udali się do pomieszczenia Zielonej Pracowni. Tutaj uczennice klasy VII zaprezentowały doświadczenia chemiczne. Można było również zatrzymać się przy przygotowanych stacjach badawczych. 

Cieszymy się posiadaniem pracowni, która teraz i w przyszłości posłuży młodym miłośnikom przyrody i innych zainteresowań.