NOWENNA

Nowenna do Uroczystości Niepokalanej jest ważnym wydarzeniem w naszym
salezjańskim kalendarzu. W roku formacyjnym, w którym powracamy nieustannie do
pierwszego snu Jana Bosko, również ten święty dla nas czas nowenny chcemy uczynić okazją
do wsłuchania się na nowo w głos Maryi – Przewodniczki i Mistrzyni Rodziny Salezjańskiej.

I DZIEŃ 29 LISTOPADA 

II DZIEŃ 30 LISTOPADA

III DZIEŃ 1 GRUDNIA

IV DZIEŃ 2 GRUDNIA

V DZIEŃ  3 GRUDNIA

VI DZIEŃ 4 GRUDNIA

VII DZIEŃ 5 GRUDNIA

VIII DZIEŃ 6 GRUDNIA

IX DZIEŃ  7 GRUDNIA