Rodzic

RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

PRZEWODNICZĄCY – Artur Mirosław

SEKRETARZ – Ksenia Marzańska

SKARBNIK – Dorota Hofman

Konto Rady Rodziców – Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu- Zdroju

nr 63 8470 0001 2001 0015 3256 0001