Grono pedagogiczne

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Wicedyrektor

s. mgr Joanna Olszewska

mgr inż. Marek Wrucha

Edukacja wczesnoszkolna mgr Beata Macura
mgr Katarzyna Matuszewska
mgr Magdalena Fojkis- Ślosarczyk
mgr Dominika Stępień
mgr Kamila Czyż
mgr Aneta Folwarczny
Język polski mgr Agnieszka Bałdys
Język angielski mgr Robert Krajewski
mgr Lucyna Ledwoń
Matematyka w praktyce dla najmłodszych
Zajęcia muzyczno-rytmiczne
Szachy
Matematyka w praktyce
Komunikacja społeczna z elementami dziennikarstwa
Interpretacja Tekstów Kultury
Eksperymenty przyrodnicze
s. mgr Joanna Olszewska
mgr Beata Macura
mgr Karol Kaczyński
mgr Katarzyna Pakuła
mgr Agnieszka Bałdys
mgr Agnieszka Bałdys
mgr Beata  Malcharek
Język włoski mgr Małgorzata Dziurok
Matematyka s. mgr Joanna Olszewska
mgr Katarzyna Pakuła
mgr inż. Marek Wrucha
mgr Bernadetta Wala
Przyroda mgr Bernadetta Grim
mgr Beata  Malcharek
Fizyka mgr Aniela Tymann
Biologia mgr Bernadetta Grim
mgr Beata  Malcharek
Chemia mgr Jadwiga Wypych
Historia, WOS mgr Jarosław Mrożkiewicz
Geografia mgr Gabriela Piksa-Sojka
Informatyka mgr inż. Wojciech Szymiczek
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Małgorzata Krupińska
Muzyka mgr Wioletta Żankowska
Plastyka mgr Anna Orłowska-Zyzało
Zajęcia techniczne i technika mgr Małgorzata Krupińska
Wychowanie fizyczne mgr Piotr Szwajlik
mgr Wioletta Żankowska
Religia s. mgr Beata Szlaga
s. mgr Joanna Warsiewicz
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Dominika Stępień
Świetlica- Oratorium mgr Patrycja Kajtoch
s. mgr Aleksandra Sulenta
s.  mgr Joanna Warsiewicz
mgr Dominika Stępień
mgr Magdalena Fojkis- Ślosarczyk
mgr Beata Malcharek
Pedagog szkolny mgr Karol Kaczyński
Doradca zawodowy mgr Katarzyna Matuszewska
Psycholog mgr Katarzyna Rutowicz
Nauczyciele
współorganizujący kształcenie specjalne
mgr Dorota Myszor
mgr Ewa Bartoszek
mgr Magdalena Gembalczyk
mgr Katarzyna Pakuła
mgr Barbara Kocek
mgr Beata Macura
mgr Marcin Pudełko
Zajęcia rewalidacyjne mgr Barbara Kocek
mgr Marcin Pudełko
mgr Aneta Folwarczny
mgr Barbara Jasiak
mgr Dorota Myszor
mgr Marta Henel-Furczyk
mgr Magdalena Krakowska
Biblioteka mgr Aneta Folwarczny