REKRUTACJA NA ROK 2024/2025

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej (rok szkolny 2024/2025)  dostępna jest w sekretariacie szkoły.

W oparciu o zasady postępowania rekrutacyjnego, rodzice, których dzieci znajdują się na tej liście zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, którego wzór dostępny jest w sekretariacie w terminie do 26.02.2024 roku.

 

REKRUTACJA

 

Informujemy, że od 8 stycznia 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja
do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025
WNIOSKI I REGULAMIN