ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Rok Szkolny 2018/2019 zakończymy w środę 19 czerwca  od dziękczynienia Bogu

za otrzymane łaski-  zapraszamy na godz. 8.00 do kościoła parafialnego.

Po Mszy Świętej odbędzie się część wspólna na dużej sali gimnastycznej,

a po niej spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w strojach galowych!