Regulamin korzystania z obiadów

Poniżej znajduje się Regulamin korzystania z obiadów na terenie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek:

RgulamiObiady2019_2020