Pasowanie uczniów klas pierwszych

W poniedziałek 14 października 2019 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych.

W uroczystości udział wzięły rodziny uczniów, a program artystyczny zaprezentowały same pierwszaki
(oczywiście pod opieką wspaniałych pań wychowawczyń).

Gratulujemy każdemu uczniowi klasy pierwszej przyjęcia do salezjańskiej społeczności szkolnej!

Życzymy wielu efektów edukacyjnych i wychowawczych a przede wszystkim świętości!