PRZERWA ŚWIĄTECZNA I DNI DODATKOWO WOLNE

Przypominamy , że PRZERWA ŚWIĄTECZNA  trwa od 21 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r.

Dni 2 i 3 stycznia 2020 r. są dniami dodatkowo wolnymi.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 7 stycznia 2020 r.