ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy na zebrania, tym razem w dwóch terminach z podziałem na klasy I-III i  IV-VIII.

Podczas zebrań obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły.

KLASY I-III – zebrania odbędą się we wtorek 6 października 2020 r. o godzinie 16.00
KLASY IV-VIII- zebrania odbędą się w środę 7 października 2020 r. o godzinie 17.00

Rodzice zainteresowani konsultacjami z nauczycielem przedmiotu proszeni są o umówienie się z tym nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

Zapraszamy!!!