Zmiana w Procedurze Nauczania Zdalnego

Informuję, że od 23 listopada 2020 r. została wprowadzona zmiana w Procedurze Nauczania Zdalnego

Zmiana dotyczy przeprowadzania sprawdzianów/ kartkówek i odpowiedzi ustnych  i jest zaznaczona kolorem granatowym na stronie 8 dokumentu: Nauczanie zdalne PSP Sióstr Salezjanek J-Z 2020-2021od23listopada2020