ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się dwuetapowo.

23 czerwca 2022 r. – czwartek

klasy 1-3 przychodzą  do szkoły na 8.00 

zajęcia w sali do 8.30, następnie przejście do Kościoła i Msza Święta

Po Mszy świętej klasy 1-3 wracają do szkoły – na sali gimnastycznej odbędzie się pożegnanie klas trzecich przez klasy drugie oraz wręczenie nagród wszystkim uczniom klas 1-3. w czwartek świetlica czynna jest do 16.15.

klasy 4-8 przychodzą na 8.30 do Kościoła pw. św. Brata Alberta.

Klasy 4-8 po Mszy świętej idą do domu. (ok. 10.00)

24 czerwca – piątek

klasy 1-3 przychodzą na 8.30 – na sali gimnastycznej odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego, a po nim spotkanie z wychowawcami w klasach i rozdanie świadectw. Po spotkaniu uczniowie wracają do domu.

W tym dniu świetlica jest nieczynna!

klasy 4-8 przychodzą na 10.00– na sali gimnastycznej odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego, a po nim spotkanie z wychowawcami w klasach i rozdanie świadectw. Po spotkaniu uczniowie wracają do domu.