Godziny Pracy

SEKRETARIAT SZKOLNY: Marzena Reniec-Marczyńska- sprawy uczniów: poniedziałek 8.00-14.00, wtorek 8.00-14.00, środa 8.00-14.00, czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-14.00 Dorota Hofman- sprawy nauczycieli: …

Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY – Artur Mirosław

SEKRETARZ – Katarzyna Styl

SKARBNIK – Dorota Hofman

Konto Rady Rodziców Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu- Zdroju
nr 63 8470 0001 2001 0015 3256 0001

Spotkania Z Rodzicami

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020
W środy godz. 16.00- klasy I-III , godz. 17.00- klasy V-VIII:
5 września
9 października + konsultacje z nauczycielami przedmiotów
13 listopada
18 grudnia+ konsultacje z nauczycielami przedmiotów
5 lutego
11 marca+ konsultacje z nauczycielami przedmiotów
22  kwietnia
20 maja+ konsultacje z nauczycielami przedmiotów
10 czerwca

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca SU: Natalia Ciepiela

Zastępca przewodniczącej: Anna Sitkowska

Sekretarz:

Członkowie Zarządu SU:

Opiekun SU: Karol Kaczyński