LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH do KLASY PIERWSZEJ

W godzinach pracy sekretariatu dostępne są listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji, rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają
zapisanie dziecka do szkoły,

wypełniając dokument „potwierdzenie woli”, który jest dostępny w sekretariacie.
Na dokumencie wymagany jest podpis jednego z rodziców.
Termin dostarczania dokumentu upływa 26 marca 2019 r.