ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Odwołując się do decyzji Ministra Edukacji Narodowej
link 

„Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.”

Informuję, że 12 i 13 marca 2020 r.. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla tych dzieci, których  rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Od 16 marca do 25 marca 2020 r. w szkole nie będzie żadnych zajęć.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Nauczyciele przygotują  materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.