NAUKA ZDALNA

INFORMACJA OBOWIĄZUJĄCA w dniach 12-25 marca 2020 r.

Informujemy, że klasy 1-3 realizują naukę zdalną zgodnie ze wskazaniami wychowawców – proszę monitorować informacje w dzienniku elektronicznym.

Klasy 5-8 pracują na naszej szkolnej platformie Moodle- adres platformy jest znany uczniom z lekcji informatyki ( uczniowie podczas lekcji informatyki zawsze pracują na tej platformie). Gdyby, był problem z hasłem (uczeń zapomniał) proszę przez dziennik elektroniczny skontaktować się z nauczycielem informatyki lub dyrektorem.