Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Szanowni Państwo!

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Jastrzębia-Zdroju,
za zgodą Organu Prowadzącego Szkołę,
zawieszam w dniach 25  maja – 1 czerwca 2020 r.
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, konsultacje i zajęcia rewalidacyjne,
które miałyby odbyć się na terenie szkoły.
Tym samym realizacja zajęć odbywać się będzie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Szkoły

s. Joanna Olszewska