Podziękowanie Fundacji JSW

Serdecznie dziękujemy Fundacji JSW, dzięki której nasza szkoła mogła zrealizować innowację
organizacyjno-przedmiotową pt.: „Innowacyjnie rozwijamy pasje”.
W ramach projektu były prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania
i kreatywność naszych uczniów:

muzyczno-rytmiczne, szachy, teatralne, dziennikarskie,
eksperymentalne i matematyka w praktyce.

Dzięki darowiźnie Fundacji JSW zostały zakupione pomoce dydaktyczne
do realizacji poszczególnych zajęć, a także sprzęt elektroniczny: monitory interaktywne oraz tablety.