Spotkanie dla rodziców

Dnia 9 października o godzinie 17.00 w naszej szkole odbędzie się spotkanie z dr Wojciechem Wierzejskim dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego – jak radzić sobie ze stresem, lękami społecznymi, smutkiem, uzależnieniami (np. od gier).

Spotkanie będzie miało formę wykładu (ok 1,5h), po czym będzie czas na dyskusję czy indywidualne konsultacje.
Adresatami spotkania są rodzice uczniów naszej szkoły. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne ( finansowane z rządowego programu „Po pierwsze rodzina”), natomiast każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.