NABÓR wniosków do klasy IV i VII 2020/2021

Informujemy, że szkoła przyjmuje wnioski
do nowotworzonych klas IV i VII

WNIOSEK do druku

Wypełniony wniosek można dostarczyć osobiście

do Sekretariatu w godzinach 8.00-14.00

(uprzednio umawiając się telefonicznie tel. 32-473-32-00 lub 728-546-120)

lub przesłać skan/ zdjęcie w formie mailowej na adres liceum@post.pl

O przyjęciu wniosku ( ucznia)  decyduje Dyrektor Szkoły,
a NASTĘPNIE kolejność składania wniosków.

Chcesz nas zobaczyć bardziej z  bliska? Zapraszamy na szkolnego FACEBOOK’A