Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

PRZEWODNICZĄCA Lidia Hofman
ZASTĘPCA Karolina Pertek
SKARBNIK Filip Jackowski
OPIEKUN Karol Kaczyński

 

Rada Rodziców

RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/ 2024

 

PRZEWODNICZĄCY Artur Mirosław
SEKRETARZ Katarzyna Styl
SKARBNIK Dorota Hofman

 

Konto Rady Rodziców – Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu- Zdroju
63 8470 0001 2001 0015 3256 0001