Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY – Artur Mirosław

SEKRETARZ – Ksenia Marzańska

SKARBNIK – Dorota Hofman

Konto Rady Rodziców Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu- Zdroju
nr 63 8470 0001 2001 0015 3256 0001

Spotkania Z Rodzicami

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020
W środy godz. 16.00- klasy I-III , godz. 17.00- klasy V-VIII:
5 września
9 października + konsultacje z nauczycielami przedmiotów
13 listopada
18 grudnia+ konsultacje z nauczycielami przedmiotów
5 lutego
11 marca+ konsultacje z nauczycielami przedmiotów
22  kwietnia
20 maja+ konsultacje z nauczycielami przedmiotów
10 czerwca

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca SU: Natalia Ciepiela

Zastępca przewodniczącej: Anna Sitkowska

Sekretarz:

Członkowie Zarządu SU:

Opiekun SU: Karol Kaczyński